hoasonit.com

HOASON INFOTECH

PHẦN  MỀM QUẢN LÝ

CHẤM CƠm

Quản lý nhân viên

Quản lý và khai báo thông tin nhân viên .

khai báo bộ phận, kinh nghiệm, ca làm việc .

Đăng ký nghỉ phép, chế độ thai sản .

Quản lý phiếu cơm

Quản lý và kết nối máy quét vân tay .

khai báo ca nhận phiếu cơm .

In phiếu cơm cho nhân viên .

Báo cáo thống kê

Báo cáo in phiếu cơm trong một ngày .

Báo cáo in phiếu cơm trong một tháng

Phần mềm quản lý chấm cơm 

 • Giúp doanh nghiệp quản quản thông tin nhân viên chính xác hơn
 • Tiến độ công việc diễn ra đúng thời gian đặt ra
 • Tiếc kiểm thời gian trong việc quản lý giờ ăn của nhân viên 
 • in phiếu cơm nhanh chỉ cần quét vân tay
 • Xuất báo cáo chính xác về các buổi ăn trong ngày của nhân viên
 • Xuất báo cáo chi tiết trong một tháng

QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM

KHAI BÁO

 1. Khai báo nhân viên : họ tên, địa chỉ, ngày sinh,…
 2. khai báo bộ phân : tên bộ phận, mã bộ phận,…
 3. khai báo máy quét vân tay :tên máy, vị trí, địa chỉ IP,…

KẾT NỐI MÁY QUÉT VÂN TAY

 1. Kết nối máy quét vân tay 
 2. Kết nối máy in
 3. Thực hiện quét vân tay trên máy

NHẬN PHIẾU CƠM

 1. Nhân phiếu cơm trên máy in

XUẤT BÁO CÁO

 1. Báo cáo in phiếu  cơm hàng ngày của nhân viên
 2. Báo cáo chi tiết nhận phiếu cơm hàng tháng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ

kiểm tra học viên ra vào phần mềm quản lý phòng gym

Concept

PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG GYM

Đến xem
đăng ký học viên

Branding

PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU HỌC PHÍ

Đến xem
quản lý chấm cơm

Development

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤM CÔNG

Đến xem

Khách hàng nói gì về phần mềm