QUẢN LÝ NHÂN VIÊN-PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHẤM CƠM

Mục đích: Quản lý công việc lưu trữ thông tin danh sách nhân viên phục vụ cho việc mở dịch vụ và báo cáo doanh thu.

1. Khai báo thông tin nhân viên

Đường dẫn: Module Quản lý nhân viên >> DSNV theo bộ phận

Các bước thực hiện:

 1. Nhấn nút        icon thêm mới   để thêm dòng mới hoặc Ctrl+N.
 2. Nhâp họ tên nhân  viên, bộ phận, mã chấm công, ngày vào làm, …
 3. Nhấn nút   icons lưu   để lưu lại
quản lý nhân viên
Hình 1 . Cửa sổ khai báo nhân viên

2. Nhập danh sách nhân viên từ Excel

Trên cửa sổ danh mục nhân viên, Mở menu Tùy chọn >> Nhập dữ liệu từ excel.

1. Xuất file excel mẫu bằng cách click chuột phải vào vùng bảng thông tin DSNV đang trống. Chọn Xuất Excel để tạo file mẫu. File mẫu đã xuất có thể dùng để đổ dữ liệu các lần sau.

quản lý nhân viên
Hình 2 . Nhập danh sách nhân viên từ excel
quản lý nhân viên
Hình 3 . Cửa sổ nhập danh sách nhân viên từ excel

2. Người dùng copy thông tin nhân viên từ file excel quản lý của phòng nhân sự vào file mẫu theo các cột tương ứng. Chú ý các cột màu đỏ là bắt buộc phải có dữ liệu.

nhập danh sách nhân viên từ excel
Hình 4 . File excel mẫu danh sách nhân viên

3. Trên phần mềm, Nhấn Chọn file tới file mẫu đã có dữ liệu.

nhập danh sách nhân viên từ excel
Hình 5 . Cửa sổ nhập liệu từ excel ( nhập danh sách nhân viên )

4. Nhấn nút “Nạp  dữ liệu”, phần mềm bắt đầu đổ dữ  liệu từ file excel vào phần mềm.

5. Nhấn nút  “Kết  thúc”  để  hoàn thành  lưu dữ liệu vào phần mềm.

3. Khai báo Bộ phận

Đường dẫn: Module Quản lý nhân viên >> Cài đặt >> Bộ phận (Tổ chức công ty).

 1. Nhấn nút  icon thêm mới  để thêm dòng mới hoặc nhấn chuột phải chọn thêm dòng.
 2. Nhâp thông tin bộ phận.
  quản lý nhân viên
  Hình 6 . Cửa sổ khai báo bộ phận

4. Khai báo chức vụ

Mục đích: Tạo chức vụ mới.

Đường dẫn: Module Quản lý nhân viên >> Cài đặt >> Chức vụ

 1. Nhấn icon thêm mới hoặc nhân chuột phải chọn “thêm dòng” để thêm dòng mới.
 2. Nhập mã chức vụ.
 3. Nhập tên chức vụ.
quản lý nhân viên
Hình 7 . Cửa sổ khai báo chức vụ

5. Khai báo trình độ chuyên môn

Mục đích: Tạo trình độ chuyên môn cho nhân viên.

1.  Nhấn hoặc nhấn chuột phải chọn “thêm dòng” để thêm dòng mới.

2.  Nhập mã trình độ.

quản lý nhân viên
Hình 8 . Cửa sổ khai báo trình độ chuyên môn

6. Nhập tên trình độ

Xem thêm:

Bài viết cùng chủ đề