HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGHỈ PHÉP, ĐĂNG KÝ CHÍNH SÁCH THAI SẢN – PHẦN MỀM QUẢN LÝ

1. Đăng ký nghỉ phép (phần mềm phiên bản mới)

Mục đích: Ghi nhận các ngày Nhân viên xin nghỉ hoặc đi công tác khách hàng.

Đường dẫn: Quản lý chấm công >> Đăng ký Nghỉ phép

 1. Nhấn  icon thêm mới  để tạo dòng mới và nhập chọn tháng.
 2. Nhấn Lập bảng để tạo bảng kê 31 ngày của 1 tháng cho toàn bộ NV.
 3. Tìm đến NV xin nghỉ và chọn phép nghỉ tại cột ngày trên bảng kê. Nếu NV nghỉ nhiều ngày liên tiếp thì dùng tính năng Copy hàng loạt theo hàng để bớt thời gian nhập.
  ĐĂNG KÝ NGHỈ PHÉP
  Hình 1 . Cửa sổ đăng ký nghỉ phép

2. Đăng ký nghỉ phép (phần mềm phiên bản cũ)

Mục đích: Ghi nhận các ngày Nhân viên xin nghỉ hoặc đi công tác khách hàng.

Đường dẫn: Quản lý chấm công >> Đăng ký Nghỉ phép

 1. Nhấn   icon thêm mới   để tạo dòng mới và nhập chọn tháng.
 2. Nhập phép cho 1 Nhân viên bằng cách click chuột phải ở bảng kê phía dưới và chọn Thêm dòng, Nhập NV, nghỉ từ ngày nào đến ngày nào và chọn Loại nghỉ, nghỉ nửa buổi thì chọn thêm cột Phiên
 3. Trường hợp cả công ty, bộ phận được nghỉ hàng loạt do hết hàng, chờ việc thì dùng công cụ thao tác nhanh là Tính năng Thêm hàng loạt.
  ĐĂNG KÝ NGHỈ PHÉP
  Hình 2. Cửa sổ đăng ký nghỉ phép phiên bản cũ

3. Đăng ký chính sách thai sản

Mục đích: Ghi nhận hưởng chính sách cho nhân viên hưởng ưu đãi thai sản, con nhỏ.

Đường dẫn: Quản lý chấm công >> Đăng ký chính thai sản

 1. Nhấn  .icon thêm mới
 2. Nhập chọn nhân viên, đăng ký chế độ thai sản là được về sớm, được đi trễ hay nghỉ sinh, thời gian từ ngày nào.
  ĐĂNG KÝ NGHỈ PHÉP
  Hình 3 . Cửa sổ đăng ký nghỉ phép thai sản

Có thể bạn quan tâm: