QUẢN LÝ CHẤM CƠM

Mục đích: Quản lý thông tin đăng ký nhân viên từ máy quét vân tay thông qua phần mềm, có thể chuyển nhân viên từ máy vân tay này sang máy vân tay khác, xóa nhân viên trên máy chấm công,…

1. Khai báo máy chấm công

Đường dẫn: Quản lý chấm công >>Máy chấm công.

 1. Nhấn  icon thêm mới
 2. Nhập “Loại kết nối” là Dùng địa chỉ IP, chọn loại cho cột “Vào/Ra”, nhập Cột “ Số máy” không trùng nhau, nhập vị trí cửa để nhận biết vị trí đặt máy.
 3. Nhập IP của máy chấm công.
 4. Nhập “ 4370 ” ở cột “Cổng IP”.
  quản lý chấm cơm
  Màn hình khai báo máy chấm công
 5. Nhấn icons lưu

2. Đồng bộ vân tay trên các máy chấm công

Đường dẫn: Quản lý chấm công>>Máy chấm công.

 1. Nhấn    chọn các máy chấm công muốn đồng bộ dữ liệu.
 2. Nhấn quản lý chấm cơm

3. Tải dữ liệu bấm vân tay về máy tính

Đường dẫn: Quản lý chấm công>>Máy chấm công.

 1. Nhấn 
 2. Nhấn  quản lý chấm cơm

4. Tra cứu nhân viên chấm cơm

Đường dẫn: Module Quản lý chấm công>> Máy chấm công. Chọn tab Tra cứu dữ liệu.

 1. Chọn tháng xem dữ liệu.
 2. Chọn xem theo 1 Nhân viên hoặc chọn xem theo 1 máy chấm công để xem hết 1 Chi nhánh.
 3. Nhấn “Xem”.
 4. Sau khi có kết quả bảng kê chấm công hiện ra, Người dùng có thể sửa giờ lại cho nhân viên để tính đủ công trong một số trường hợp ví dụ như 1 ngày nào đó nhân viên được cho nghỉ sớm. Phần mềm sẽ tích đánh dấu các giờ chấm công được sửa.quản lý chấm cơm

5. Cài đặt ngày giờ lên máy chấm công

Đường dẫn: Quản lý chấm công>>Máy chấm công.

 1. Nhấn 
 2. Nhấn vào “Cài đặt thông tin cho thiết bị”
 3. Nhấn nút “Cài đặt giờ máy tính cho máy chấm công”. Ngoài ra người dùng có thể nhập ngày giờ và nhấn nút “Cài cho máy chấm công”.

quản lý chấm cơm

6. Xóa dữ liệu chấm công trên máy

Đường dẫn: Quản lý chấm công>>Máy chấm công.

 1. Chọn máy cần xóa dữ liệu, Nhấn
 2. Nhấn vào “Cài đặt thông tin cho thiết bị”, tiếp theo chọn “Điều khiển”.
 3. Chọn máy chấm công cần xóa dữ liệu.
 4. Nhấn nút “Xóa dữ liệu chấm công”.

(Vì đảm bảo an toàn nên người dùng phải chọn từng máy chấm công để xóa dữ liệu)quản lý chấm cơm

7. Xóa nhân viên đã nghỉ việc trên máy chấm công

Đường dẫn: Quản lý chấm công>>Máy chấm công.

 1. Chọn tất cả máy chấm công hoặc chọn 1 máy cần xóa User trên máy.
 2. Nhấn 
 3. Tại tab Danh sách Nhân viên trên thiết bị, Nhấn vào “Hiện trên MCC”.
 4. Tìm đến User của NV nghỉ việc muốn xóa và tích chọn.
 5. Nhấn nút “Xóa” và chờ đến khi báo thành công
 6. chú ý Cách lọc nhanh NV nghỉ việc: nhấn nút “Hiện giờ gần nhất”, nhấn chuột phải lên cột Last Check Time và chọn Sắp xếp tăng, chọn User nào đã lâu không còn bấm vân tay thì người đó sẽ là NV nghỉ việcquản lý chấm cơm

8. Chuyển vân tay Nhân viên đi công tác chi nhánh

Đường dẫn: Quản lý chấm công>>Máy chấm công.

 1. Chọn máy chấm công hiện tại của NV .
 2. Tại tab Danh sách Nhân viên trên thiết bị, Nhấn vào “Hiện trên MCC”.
 3. Tìm đến UserID của NV đi công tác và tích chọn.
 4. Chọn đến máy chấm công của Chi nhánh.
 5. Nhấn nút “Chuyển đi” và chờ báo thành công.quản lý chấm cơm

9. Đăng ký vân tay từ xa

Đường dẫn: Quản lý chấm công>>Máy chấm công. Chọn Tab Điều khiển thiết bị

 1. Nhấn vào “Điều khiển thiết bị”, tiếp theo chọn “Đăng ký vân tay từ xa”.
 2. Chọn máy chấm công lấy vân tay, Chọn NV có sẵn hoặc Nhập thông tin nhân viên mới, chọn quyền, chọn số thứ tự cho ngón tay đăng ký theo hình bên.
 3. Nhấn “Đăng ký vân tay”. Trên máy chấm công sẽ hiển thị màn hình quét vân tay 3 lượt cho 1 ngón. Xong 1 ngón, trên phần mềm chọn tiếp ngón khác để đăng ký thêm vân tay.quản lý chấm cơm

10. Sửa thông tin người dùng trên 1 máy chấm công

Đường dẫn: Quản lý chấm công>>Máy chấm công. Chọn Tab Nhân viên đăng ký vân tay

 1. Chọn máy chấm công đang có NV cần sửa.
 2. Nhấn Tải chấm công
 3. Tại tab Danh sách Nhân viên trên máy, Nhấn vào “Hiện User trên máy”. Danh sách User trên máy sẽ hiện ra.
 4. Tìm đến User cần sửa, thay đổi UserID, UserName, Quyền của User đó.
 5. Nhấn nút “Cập nhật sửa”. và chờ đến khi có màn hình thông báo “Thành công”quản lý chấm cơm

11. Sửa đổi mã chấm công trên nhiều máy chấm công

Đường dẫn: Quản lý chấm công>>Máy chấm công. Chọn Tab Nhân viên đăng ký vân tay

 1. Chọn tất cả các máy chấm công cần đồng bộ vân tay qua nhau.
 2. Nhấn kết nối để đảm bảo các máy chấm công đều đang có kết nối mạng với phần mềm.
 3. Nhấn Đồng bộ và chờ đến khi hiện lên thông báo thành công.quản lý chấm cơm

12. Đồng bộ Vân tay trên tất cả các máy chấm công

Đường dẫn: Quản lý chấm công>>Máy chấm công.

 1. Chọn tất cả các máy chấm công cần đồng bộ vân tay qua nhau.
 2. Nhấn kết nối để đảm bảo các máy chấm công đều đang có kết nối mạng với phần mềm.
 3. Nhấn Đồng bộ và chờ đến khi hiện lên thông báo thành công.quản lý chấm cơm

13. Báo cáo chấm cơm

Đường dẫn: Module Quản lý chấm công>>Báo cáo

Bảng cơm 1 ngày

 1. Chọn biểu mẫu Bảng cơm 1 ngày.
 2. Chọn “Ngày”.
 3. Nhấn nút  quản lý chấm cơm

Bảng cơm 1 tháng

 1. Chọn biểu mẫu “Bảng cơm 1 tháng”.
 2. Chọn “Tháng”
 3. Nhấn nút     quản lý chấm cơm

Xem thêm:

Bài viết cùng chủ đề