CẬP NHẬT PHẦN MỀM

CẬP NHẬT PHẦN MỀM

 1. Khi đăng nhập vào phần mềm, chúng ta có thể kiểm tra phiên bản đang dùng là mới nhất (hoặc khi đăng nhập vào phần mềm tự phát hiện có phiên bản cập nhật mới nhất sẽ hiển thị bảng xác nhận để cập nhật phần mềm: Hình 1) bằng cách nhấn vào trợ giúp và Cập nhật phần mềm.
  CẬP NHẬT PHẦN MỀM
  Hình 1 . Form xác nhận cập nhât phiên bản mới
 2. Phần mềm sẽ hiện lên bảng Cập nhật phần mềm, nếu ngày Phiên bản đang dùng trùng ngày với Phiên bản mới nhất thì bản đang dùng là mới nhất (Hình 2).
  CẬP NHẬT PHẦN MỀM
  Hình 2 . Thông tin phiên bản cập nhập
 3. Ngược lại phiên bản đang dùng có ngày nhỏ hơn thì bấm nút Cập nhật (Hình 3) quá trình cập nhật đã hoàn thành
CẬP NHẬT PHẦN MỀM
Hình 3 . Kết thúc quá trình cập nhật

Xem thêm:

Bài viết cùng chủ đề