CÔNG CỤ TÌM KIẾM THÔNG TIN PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Mục đích: Tìm kiếm và lọc các thông tin cần thiết theo điều kiện người sử dụng.

1.  Tìm kiếm

 1. Click chuột phải lên bảng dữ liệu và chọn “Tìm kiếm”.
 2. Chọn cột muốn tìm kiếm.
 3. Điền giá trị tìm kiếm.
 4. Chọn “Tìm” để thực hiện thao tác.
công cụ tìm kiếm thông tin
Hình 1 . Chức năng tìm kiếm trong phần mềm quản lý

2.  Lọc nhanh dữ liệu

 1. Click chuột phải chọn “Lọc nhanh”.
 2. Nhập chữ cần lọc.
 3. Nhấn “Nạp lại” để Refresh dữ liệu ban đầu.
công cụ tìm kiếm thông tin
Hình 2 . Chức năng lọc dữ liệu nhanh trong phần mềm quản lý

3.  Lọc có điều kiện

   Mục đích: Lọc các thông tin theo một hoặc nhiều điều kiện phức tạp.

Đường dẫn: Chọn bảng cần lọc thông tin>> Chọn chuột phải >>Chọn lọc nâng cao >> Xuất hiện hộp thoại như hình.

 1. Chọn chuột phải chọn “Lọc nâng cao”.
 2. Chọn cột cần lọc.
 3. Chọn phép so sánh(điều kiện lọc)
 4. Điền giá trị cần lọc.
 5. Chọn “Thực hiện ” để hoàn tất việc lọc.
công cụ tìm kiếm thông tin
Hình 3 . Chức năng lọc dữ liệu có điều kiện trong phần mềm quản lý

4.   Ngăn đôi bảng dữ liệu (Freeze Panes)

Mục đích: Chia đôi bảng dữ liệu ra để người dùng vừa nhìn thấy cột đối tượng đầu tiên vừa kéo về xem dữ liệu các cột cuối bảng, giống Freeze Panes trong Excel.

Hình 4 . Chức năng ngăn đôi bảng dữ liệu phần mềm quản lý

 

công cụ tìm kiếm thông tin
Hình 5 . Chức năng ngăn đôi bảng dữ liệu phần mềm quản
Bài viết cùng chủ đề