GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHẤM CƠM

1. Sơ đồ làm việc với phần mềm quản lý chấm cơm

giới thiệu phần mềm quản lý chấm cơm
Hình 1 . Sơ đồ làm việc với phần mềm quản lý chấm cơm

2. Mở phần mềm quản lý chấm cơm

Sau khi cài đặt, biểu tượng phần mềm quản lý xuất hiện trên Desktop. Người sử dụng có thể khởi động phần mềm bằng cách Click vào biểu tượng này.

giới thiệu phần mềm quản lý chấm cơm
Hình 2 . Biểu tượng khởi động phần mềm

Màn hình đăng nhập mở ra, người dùng nhập username, password và click lưu mật khẩu để lần sau không phải nhập lại, click Đăng nhập hoặc nhấn Enter để vào phần mềm:

giới thiệu phần mềm quản lý chấm cơm
Hình 3 . FORM đăng nhập vào phần mềm quản lý chấm cơm

Giao diện chính của phần mềm:

giới thiệu phần mềm quản lý chấm cơm
Hình 4 . Giao diện chính phần mềm quản lý chấm cơm

3. Ý nghĩa hình ảnh và phím tắt trong phần mềm quản lý chấm cơm

Ý nghĩa hình ảnh và phím tắt trong phần mềm quản lý
Hình 5 . Ý nghĩa hình ảnh và phím tắt trong phần mềm quản lý

Ghi chú: hai thao tác 7 và 8 phải luôn thực thi cùng nhau mới tìm kiếm được thông tin chứng từ.

Xem thêm:

Bài viết cùng chủ đề