QUẢN LÝ NHÂN VIÊN-PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Mục đích: Quản lý công việc lưu trữ thông tin danh sách nhân viên phục vụ cho việc mở dịch vụ và báo cáo doanh thu.

1. Khai báo thông tin nhân viên.

Đường dẫn: Quản lý đào tạo >> Nhân viên

Các bước thực hiện

  1. Nhấn nút        icon thêm mới   để thêm dòng mới hoặc Ctrl+N.
  2. Nhâp họ tên nhân  viên, bộ phận, mã chấm công, ngày vào làm, …
  3. Nhấn nút   icons lưu   để lưu lại
khai báo thông tin nhân viên
Hình 1 . Cửa sổ khai báo nhân viên

2.  Nhập danh sách nhân viên từ Excel.

Trên cửa sổ danh mục nhân viên, Mở menu Tùy chọn >> Nhập dữ liệu từ excel.

1.    Xuất file excel mẫu bằng cách click chuột phải vào vùng bảng thông tin DSNV đang trống. Chọn Xuất Excel để tạo file mẫu. File mẫu đã xuất có thể dùng để đổ dữ liệu các lần sau.

nhập danh sách nhân viên từ excel
Hình 2 . Nhập danh sách nhân viên từ excel
nhập danh sách nhân viên từ excel
Hình 3 . Nhập danh sách nhân viên từ excel

2.    Người dùng copy thông tin nhân viên từ file excel quản lý của phòng nhân sự vào file mẫu theo các cột tương ứng. Chú ý các cột màu đỏ là bắt buộc phải có dữ liệu.

nhập danh sách nhân viên từ excel
Hình 4 . File excel mẫu danh sách nhân viên

3.Trên phần mềm, Nhấn Chọn file tới file mẫu đã có dữ liệu.

nhập danh sách nhân viên từ excel
Hình 4 . Nhập danh sách nhân viên từ excel

4. Nhấn nút “Nạp  dữ liệu”, phần mềm bắt đầu đổ dữ  liệu từ file excel vào phần mềm.

5. Nhấn nút  “Kết  thúc”  để  hoàn thành  lưu dữ liệu vào phần mềm.

Bài viết cùng chủ đề