GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG GYM ” C-GYM “

1. Sơ đồ làm việc với phần mềm quản lý C-GYM

Hình 1 . sơ đồ làm việc với phần mềm quản lý phòng GYM

2. Mở phần mềm quản lý C-GYM

Sau khi cài đặt, biểu tượng phần mềm quản lý xuất hiện trên Desktop. Người sử dụng có thể khởi động phần mềm bằng cách Click vào biểu tượng này.

Hình 2 . Biểu tượng khởi động phần mềm

Màn hình đăng nhập mở ra, người dùng nhập username, password và click lưu mật khẩu để lần sau không phải nhập lại, click Đăng nhập hoặc nhấn Enter để vào phần mềm:

Hình 3 . Form đăng nhập vào phần mềm quản lý phòng GYM

Giao diện chính của phần mềm:

Giao diện chính của phần mềm quản lý phòng GYM
Hình 4 . Giao diện chính của phần mềm quản lý phòng GYM

 

3. Ý nghĩa hình ảnh và phím tắt trong phần mềm quản lý C-GYM

 

 Ý nghĩa hình ảnh và phím tắt trong phần mềm quản lý phòng gym
Hình 5 . Ý nghĩa hình ảnh và phím tắt trong phần mềm quản lý phòng gym

Ghi chú: hai thao tác 7 và 8 phải luôn thực thi cùng nhau mới tìm kiếm được thông tin chứng từ.

 

Bài viết cùng chủ đề