QUẢN LÝ LỚP HỌC – PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU HỌC PHÍ C-FEE

Mục đích: Quản lý thông tin lớp học , quản lý học viên trong từng lớp học , đăng ký học viên vào lớp , lập phiếu thu cho học viên

1. Khai báo lớp học

Đường dẫn: Quản lý đào tạo>>lớp học.

Các bước thực hiện :

 1.  Nhấn   icon thêm mới
 2. Nhập “Tên dịch vụ”.
 3. Nhập ngày khai giảng .
 4. Nhập giáo viên.
 5. Nhập học phí mỗi tháng
 6. Nhấn   icons lưu
khai báo lớp học
Hình 1 . Cửa sổ khai báo lớp học

2 .   Đăng ký học viên

Đường dẫn: Quản lý đào tạo>>dịch vụ thường xuyên / dịch vụ đào tạo

Các bước thực hiện :

 1. Nhấn “chọn dịch vụ ”
 2. Nhấn “ghi danh học viên “
đăng ký học viên
Hình 2 . Đăng ký học viên vào lớp học

 

đăng ký học viên
Hình 3 . Cửa sổ nhập thông tin đăng ký học viên

3. Nhập thông  tin  học viên (nếu học viên chưa được khia báo ta bấm chọn dấu cộng bên phải côt mã HV để them mới  )

3 .   Lập phiếu thu ngay khi dăng ký

Đường dẫn: Quản lý đào tạo >> dịch vụ thường xuyên / dịch vụ đào tạo

các bước thực hiện :

 1. Nhấn “lập phiếu thu “.
  lập phiếu thu
  Hình 4 . Lập phiếu thu cho học viên ngay khi đăng ký
 2. Nhập số tháng hoặc số tiền muốn thu.
  lập phiếu thu
  Hình 5 . Lập phiếu cho học viên
 3. Nhấn “In phiếu thu”.

4 .   Lập phiếu thu khi đã đăng ký dịch vụ

Đường dẫn: Quản lý đào tạo >> dịch vụ thường xuyên / dịch vụ đào tạo

 1. Chọn dịch vụ.
 2. Chọn học viên.
 3. Nhấn lập phiếu thu
  lập phiếu thu
  Hình 6 . Lập phiếu thu cho học viên khi đã tham gia lớp học
 4. Nhập số tháng hoặc số tiền muốn thu (các tháng thu rồi sẽ có màu vàng )
  lập phiếu thu
  Hình 7 . Lập phiếu thu cho học viên khi đã tham gia lớp học
 5. Nhấn “In phiếu thu ”

 

Bài viết cùng chủ đề