LẬP BÁO CÁO – PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU HỌC PHÍ C-FEE

 Mục đích: Quản lý doanh thu của trung tâm và thu nhập giáo viên theo từng tháng ,xem thông tin học viên mới đăng ký

1. các mẫu báo cáo

 • Báo cáo thu học phí
 • Báo cáo thu nhập giáo viên  tổng hợp và chi tiết theo tháng
 • Báo cáo học sinh (học viên) lần đầu đăng ký học
 • Báo cáo học sinh (học viên) mới đăng kí trong tháng

2. Các bước xem báo cáo

 1. Nhấn chọn biểu mẫu báo cáo muốn xem
 2. Nhập tham số
 3. Nhấn “Xem báo cáo “
 4. Nhấn “In báo cáo ” để thực hiện in báo cáo
  BÁO CÁO PHẦN MỀM THU HỌC PHÍ
  Hình 1 . Các thao tác lập báo cáo trên cửa báo cáo

 

 

BÁO CÁO PHẦN MỀM THU HỌC PHÍ
Hình 2 . Báo cáo thu nhập giáo viên trong một tháng

 

 

BÁO CÁO PHẦN MỀM THU HỌC PHÍ
Hình 3 . Báo cáo chi tiết doanh thu giáo viên trong một tháng

 

video hướng dẫn xem báo cáo

Bài viết cùng chủ đề