QUẢN LÝ DỊCH VỤ- phần mềm C-GYM

Mục đích: Quản lý thông tin dịch vụ , quản lý học viên trong từng dịch vụ , đăng ký học viên vào lớp , lập phiếu thu cho học viên

1 Khai báo dịch vụ

Đường dẫn: Quản lý đào tạo>>dịch vụ thường xuyên / dịch vụ đào tạo.

Các bước thực hiện :

 1.  Nhấn   icon thêm mới
 2. Nhập “Tên dịch vụ”.
 3. Nhập ngày khai giảng .
 4. Nhập giáo viên.
 5. Nhập học phí mỗi tháng
 6. Nhấn   icons lưu
khai báo dịch vụ - phần mềm quản lý phòng gym
Hình 1 . Giao diện khai báo dịch vụ

2    Đăng ký học viên

Đường dẫn: Quản lý đào tạo>>dịch vụ thường xuyên / dịch vụ đào tạo

Các bước thực hiện :

 1. Nhấn “chọn dịch vụ ”
 2. Nhấn “ghi danh học viên “
đăng ký học viên phần mềm quản lý phòng gym
Hình 2 . Đăng ký học viên vào các dịch vụ

 

lập phiếu thu phần mềm gym
Hình 3 . Đăng ký học viên vào các dịch vụ

3. Nhập thông  tin  học viên (nếu học viên chưa được khia báo ta bấm chọn dấu cộng bên phải côt mã HV để them mới  )

3    Lập phiếu thu ngay khi dăng ký

Đường dẫn: Quản lý đào tạo >> dịch vụ thường xuyên / dịch vụ đào tạo

các bước thực hiện :

 1. Nhấn “lập phiếu thu “.
  lập phiếu thu phần mềm gym
  Hình 4 . Lập phiếu cho học viên ngay khi đăng ký
 2. Nhập số tháng hoặc số tiền muốn thu.
  lập phiếu thu phần mềm gym
  Hình 5 . Lập phiếu cho học viên ngay khi đăng ký
 3. Nhấn “In phiếu thu”.

4    Lập phiếu thu khi đã đăng ký dịch vụ

Đường dẫn: Quản lý đào tạo >> dịch vụ thường xuyên / dịch vụ đào tạo

 1. Chọn dịch vụ.
 2. Chọn học viên.
 3. Nhấn lập phiếu thu
  lập phiếu thu phần mềm gym
  Hình 6 . Lập phiếu cho học viên ngay khi tham gia dịch vụ
 4. Nhập số tháng hoặc số tiền muốn thu (các tháng thu rồi sẽ có màu vàng )
  lập phiếu thu phần mềm gym
  Hình 7 . Lập phiếu cho học viên ngay khi tham gia dịch vụ
 5. Nhấn “In phiếu thu ”

 

 

Bài viết cùng chủ đề