QUẢN LÝ HỌC VIÊN – PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU HỌC PHÍ C-FEE

1. Khai báo học viên

Mục đích: quản lý học viên phục vụ cho việc đăng ký học viên vào dịch vụ .

Đường dẫn: Quản lý đào tạo >> học viên

 1. Nhấn  icon thêm mới   để tạo dòng mới.
 2. Nhập họ và chữ đệm.
 3. Nhập tên .
 4. Nhập giới tính
 5. Nhập số điện thoại
 6. Nhập địa chỉ liên hệ
 7. Nhập ngày sinh
  khai báo học viên phần mềm gym
  Hình 1 . Cửa sổ khai báo học viên
 8. Nhấn icons lưu

2. Nhập danh sách học viên từ Excel .

Đường dẫn: Quản lý đào tạo >> học viên

Trên cửa sổ danh mục học viên, Mở menu Tùy chọn >> Nhập dữ liệu từ excel.

khai báo học viên phần mềm gym
Hình 2 . Nhập danh sách học viên từ excel

1.    Xuất file excel mẫu bằng cách click chuột phải vào vùng bảng thông tin DSNV đang trống. Chọn Xuất Excel để tạo file mẫu. File mẫu đã xuất có thể dùng để đổ dữ liệu các lần sau.

 

 

khai báo học viên phần mềm gym
Hình 3 . Cửa sổ nhập liệu từ excel

2.    Người dùng copy thông tin nhân viên từ file excel quản lý của phòng nhân sự vào file mẫu theo các cột tương ứng. Chú ý các cột màu đỏ là bắt buộc phải có dữ liệu .

3. Trên phần mềm, Nhấn Chọn file tới file mẫu đã có dữ liệu.

nhập danh sách học viên từ excel
Hình 4 . Chọn file excel danh sách học viên

4.  Nhấn nút “Nạp  dữ liệu”, phần mềm bắt đầu đổ dữ  liệu từ file excel vào phần mềm.

nhập danh sách học viên từ excel
Hình 5 . Nạp dữ liệu từ file excel
nhập danh sách học viên từ excel
Hình 6 . Kết thúc quá trình nhập liệu

5. Nhấn nút  “Kết  thúc”  để  hoàn thành  lưu dữ liệu vào phần mềm.

Bài viết cùng chủ đề