KIỂM TRA HỌC VIÊN VÀO RA – PHẦN MỀM C-GYM

Mục đích: kiểm tra các học viên ra vào phòng tập

1  Kết nối máy quét vân tay

 

kiểm tra học viên ra vào phần mềm quản lý phòng gym
Hình 1 . Cửa sổ kết nối với máy quét vân tay

1. Chọn tab cửa vào sau đó chọn máy cần kết nối .

  1. Nhấn connect để kết nối
    kiểm tra học viên ra vào phần mềm quản lý phòng gym
    Hình 2 . Cửa sổ kết nối với máy quét vân tay
  2. Nhấn disconnect để ngắt kết nối

2 Giao diện kiểm tra vào ra

kiểm tra học viên ra vào phần mềm quản lý phòng gym
Hình 3 . Giao diện cửa sổ kiểm tra học viên ra vào phần mềm quản lý phòng tập

Bài viết cùng chủ đề