CHỨC NĂNG BÁN HÀNG – phần mềm C-GYM

Mục đích :  Bán hàng , quản lý hàng hóa phòng tập

Đường dẫn:  Quản lý đào tạo  >>bán hàng

1 . Bán hàng

chức nắng bán hàng phần mềm quản lý phòng gym
Hình 1 . Giao diện cửa sổ bán hàng

1.Nhấn nút  icon thêm mới  để tạo 1 dòng mới.

 1. Nhập thông tin khách hàng
  chức nắng bán hàng phần mềm quản lý phòng gym
  Hình 2 . Nhập thông tin khách hàng
 2. Tại vùng các sản phẩm click phải chuột chọn  thêm dòng để mua thêm sản phẩm
  chức nắng bán hàng phần mềm quản lý phòng gym
  Hình 3 . Thêm sản phẩm vào đơn hàng
 3. Chọn sản phẩm , số lượng

2.   Thêm mới sản phẩm

 • CHỌN TAB SẢN PHẨM

1.  Click phải chuột chọn thêm dòng để tạo 1 dòng mới.

 1.  Nhập thông tin sản phẩm
  chức nắng bán hàng phần mềm quản lý phòng gym
  Hình 4 . Giao diện cửa sổ thêm sản phẩm mới

Bài viết cùng chủ đề