LẬP BÁO CÁO – QUẢN LÝ PHÒNG GYM

Mục đích: Quản lý doanh thu của trung tâm và thu nhập giáo viên theo từng tháng ,xem thông tin học viên mới đăng ký

Các mẫu báo cáo :

 • Báo cáo thu học phí
 • Báo cáo thu nhập giáo viên (huấn luận viên ) tổng hợp và chi tiết theo tháng
 • Báo cáo học sinh (học viên) lần đầu đăng ký học
 • Báo cáo học sinh (học viên) mới đăng kí trong tháng
 • Báo cáo doanh thu dịch vụ théo tháng

Xem báo cáo : 

 1. Nhấn chọn biểu mẫu báo cáo muốn xem
 2. Nhập tham số
 3. Nhấn “Xem báo cáo “
 4. Nhấn “In báo cáo ” để thực hiện in báo cáo
  lập báo cáo phần mềm quản lý phòng gym
  Hình 1 . Giao diện cửa sổ lập báo cáo

Bài viết cùng chủ đề