GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU HỌC PHÍ C-FEE

1. Sơ đồ làm việc với phần mềm quản lý THU HỌC PHÍ C-FEE

sơ đồ làm việc với phần mềm thu học phí
Hình 1 . Sơ đồ làm việc với phần mềm quản lý thu học phí

2. Mở phần mềm quản lý  THU HỌC PHÍ C-FEE

Sau khi cài đặt, biểu tượng phần mềm quản lý xuất hiện trên Desktop. Người sử dụng có thể khởi động phần mềm bằng cách Click vào biểu tượng này.

Hình 2 . Biểu tưởng khởi động phần mềm thu học phí

Màn hình đăng nhập mở ra, người dùng nhập username, password và click lưu mật khẩu để lần sau không phải nhập lại, click Đăng nhập hoặc nhấn Enter để vào phần mềm:

mớ phần mềm thu học phí
Hình 3 . Form đăng nhập vào phần mềm quản lý thu học phí

Giao diện chính của phần mềm:

mớ phần mềm thu học phí
Hình 4 . Giao diện chính của phần mềm quản lý thu học phí

 

3. Ý nghĩa hình ảnh và phím tắt trong phần mềm quản lý THU HỌC PHÍ C-FEE

 

Ý nghĩa hình ảnh và phím tắt trong phần mềm quản lý
Hình 5 . Ý nghĩa hình ảnh và phím tắt trong phần mềm quản lý

Ghi chú: hai thao tác 7 và 8 phải luôn thực thi cùng nhau mới tìm kiếm được thông tin chứng từ.

 

Bài viết cùng chủ đề