Hệ thống chuỗi nhà hàng Lẩu Wang – Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: nhà hàng, ăn uống.

Khách hàng: Hệ thống chuỗi nhà hàng Lẩu Wang – Hà Nội

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn