Công ty May Da Giầy FASHY (Biên Hoà Đồng Nai)

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục), Sản xuất giày dép, Sản xuất đồ chơi, trò chơi, Sản xuất bình chứa nước nóng. Bán buôn tổng hợp

Thông tin dự án

Khách hàng: Công ty May Da Giầy FASHY (Biên Hoà Đồng Nai)

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn