Nhà hàng Tiệc Cưới Grand Palace

Lĩnh vực hoạt động: tổ chức tiệc cưới, hội nghị, sự kiện.

Thông tin dự án

Khách hàng: Nhà hàng Tiệc Cưới Grand Palace

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn