Công ty Cổ phần Thuận Đức (Hưng Yên)

Lĩnh vực hoạt động: sản xuất các sản phẩm từ polypropylene, nổi bật là hạt nhựa tái chế và bao bì PP.

Khách hàng: Công ty Cổ phần Thuận Đức (Hưng Yên)

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn