CÔNG TY TNHH MTV GỖ KHANG ĐẠT 

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác khác

Thông tin dự án

Khách hàng: CÔNG TY TNHH MTV GỖ KHANG ĐẠT 

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn