PETROVIETNAM TRANS (Vũng Tàu)

Lĩnh vực hoạt động: dầu khí vận tải


Thông tin dự án

Khách hàng: Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PV TRANS)

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn