IPP LIÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Lĩnh vực hoạt động: thời trang, phân phối và bán lẻ, ẩm thực, bán lẻ du lịch, trung tâm thương mại, nhà ga sân bay.


Thông tin dự án

Khách hàng: Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn