PETROLIMEX PAINT (VSIP Bình Dương)

Lĩnh vực hoạt động: xăng dầu, xây dựng, bất động sản, cơ khí, vận tải, bảo hiểm…


Thông tin dự án

Khách hàng: Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn