Công ty May Nhà Bè (CN Bình Thuận)

Lĩnh vực hoạt động: may mặc


Thông tin dự án

Khách hàng: Công ty May Nhà Bè (CN Bình Thuận)

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn