Công ty Cơ Nhiệt Điện Lạnh Bách Khoa

Lĩnh vực hoạt động: SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG HẠNG MỤC CƠ ĐIỆN

Khách hàng: Công ty Cơ Nhiệt Điện Lạnh Bách Khoa

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.