Công ty May LED VINA (Phú Thọ)

Lĩnh vực hoạt động: may mặc

Khách hàng: Công ty May LED VINA (Phú Thọ)

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.