Vận tải Nhất Tín Logictics

Lĩnh vực hoạt động: nhận và chuyển phát tận nơi (Door to Door): Thư báo, Bưu phẩm bưu kiện, Hàng mẫu, Tài liệu khoa học kỹ thuật, Chứng từ Thương mại hồ sơ thầu. chuyển phát nhanh đường bộ, vận chuyển đường sắt, vận tải đường biển, khai báo Hải quan, cho thuê kho bãi và lưu kho, vận chuyển hàng Thương mại điện tử e-Logistics (Phát hàng thu tiền – COD).

Thông tin dự án

Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn