JETSTAR PACIFIC AIRLINES

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ vận tải hàng không


Thông tin dự án

Khách hàng: Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific

Đối tác thực hiện : Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn