Triển lãm doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2020 – Vibrand 2020

Hội thảo, Triển lãm về doanh nghiệp và sản phẩm Make in Viet Nam và Chương trình sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt năm 2020

triển lãm doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2020 - Vibrand 2020
Triển lãm doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2020 – Vibrand 2020
Ngày 18/11/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công Thương và UBND Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo và Triển lãm doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2020 – Vibrand 2020. Đây là sự kiện quan trọng được tổ chức thường niên của ngành công nghệ thông tin – truyền thông.
Sự kiện năm nay được tổ chức trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và dự kiến sẽ ký Chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030, Chương trình phát triển công nghiệp CNTT, ĐTVT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4, với một số chủ trương và mục tiêu như: Chuyển đổi số quốc gia, tiến hành cuộc cách mạng đổi mới sáng tạo, tận dụng cơ hội cách mạng công nghiệp 4.0 để hiện thực hoá khát vọng Việt Nam hùng cường; thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam; phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, nhằm đưa Việt Nam nằm trong top 30 cường quốc về công nghệ thông tin; thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
Vì vậy, để góp phần vào triển khai các định hướng trên, Hội thảo năm nay sẽ được tổ chức gồm 3 thành phần:
1.Hội thảo doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2020, chủ đề: Thương hiệu ngành công nghiệp CNTT, ĐTVT Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
2.Hội thảo kết nối sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt năm 2020, chủ đề Phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in Viet Nam phục vụ quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực bưu chính.
3.Triển lãm về doanh nghiệp công nghệ số và sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam, sản phẩm dịch vụ bưu chính để xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh, năng lực của doanh nghiệp công nghệ số, sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam.
Sự kiện dự kiến có khoảng 600 – 800 lượt khách tham dự đại diện các Bộ, ngành; các Sở TTTT; các doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, thương mại, xây dựng thương hiệu, bưu chính, logistics; các nhà tài trợ; các cơ quan báo chí.
Bài viết cùng chủ đề