Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc

Ngành nghề: khám, chữa bệnh

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.