BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN

Lĩnh vực hoạt động: Chuyên về chữa trị bệnh ung bướu

Khách hàng: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.