CÔNG TY TNHH ARCADYAN TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

Tại Khu công nghiệp Bá Thiện huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc. Qui mô 1300-1500 công nhân thuộc tập đoàn Arcadyan Đài Loan

Ngành nghề kinh doanh: sản xuất các thiết bị mạng không dây thông minh.

Khách hàng: Công ty TNHH Arcadyan Technology Việt Nam

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.