Công Ty TNHH H&E Industries VN

Ngành nghề kinh doanh: Nội thất gỗ

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.