Công ty May OASIS (Bình Định)

Lĩnh vực hoạt động: ngành may mặc

Thông tin dự án

Khách hàng: Công ty May OASIS (Bình Định)

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn