Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Miền Nam (Alpha-ECC)

Ngành nghề kinh doanh:

  • Cơ khí – gia công và chế tạo
  • Dầu khí – các công ty dầu khí
Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.