Cài đặt Hệ thống chấm công Nhà máy CADIVI

Nhà máy Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)

Ngành nghề kinh doanh:

  • Cơ khí – gia công và chế tạo
  • Sản phẩm: dây cáp điện
Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.

Cài đặt Chấm công Nhà máy dây cáp điện Việt Nam tại khu công nghiệp Long Thành, khu công nghiệp Tân Á, CADIVI Miền Đông KCN Biên Hòa

Cài đặt Hệ thống chấm công Nhà máy CADIVI Miền Đông
Máy chấm công khuôn mặt FaceId